MOBILHEADER

Rot- & Rutavdrag

Vissa reparationer, underhåll, om- och utbyggnationer ger rätt till rotavdrag och vissa hushållsnära tjänster till rutavdrag. Det fungerar så att Fixarmartin som utförare av tjänsten drar av 50% av arbetskostnaden på fakturan till dig.

Material och resekostnader ger inte rätt till rot- och rutavdrag.

Läs mer om ROT & RUT på Skatteverket.